Velkommen til Grunderejerforeningen Ellinge Strands hjemmeside

Velkommen til Grunderejerforeningen Ellinge Strands hjemmeside

På denne hjemmeside finder du informationer om Grunderejerforeningen Ellinge Strand og dennes bestyrelse.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Ellinge Strand”. Dens hjemsted er Ellinge Lyng, 4560 Vig, Trundholm kommune, Nykøbing S, Købstads og Dragsholm Birks jurisdiktion. Nu Odsherred Kommune.

Foreningen har 94 medlemmer, herunder tre feriekolonier og omhandler

Syrenvej fra nr. 11 til nr. 96 (dog ikke 2-14)
Gl. Kongevej fra nr. 14 til nr. 48
Toftevej fra nr. 22 til nr. 59

Foreningens formål er:

At overvåge, at de for området gældende ordensregler og de på parcellerne tinglyste servitutter, og de for matrikelnumrene 1acæ, 1 ti, 1bdm, 1b, 1db, 1nd, 1næ, 1ahr, og de på den ordinære generalforsamling den 15 marts 1989 vedtagne regler, som i alle henseende er identiske med de tinglyste regler på de øvrige parceller i foreningen, efterkommes i alle ord og punkter, for at sikre opretholdelsen af det tilvejebragte miljø.

At forestår alle anlægs- og vedligeholdelsesarbejde på områdets veje, grøfter, bro og stier m.m.

At administrerer foreningens indtægter og udgifter.

At varetage områdets interesser over for det offentlige eller tredjemand efter bestyrelsens beslutning i hvert tilfælde, eller efter beslutning af en generalforsamling.