Generalforsamling 2014

Beretning for grundejerforeningens arbejde i perioden 24/8-2013-23/8-2014.

Grundejerforeningen er repræsenteret i 2 følgegrupper.

Følgegruppen for fredning af Korevlerne og for kloakering Odsherred forsyning

Fredning.

Det har vist sig at våd området, det vi går over når vi skal over til stranden er forurenet med fosfat, i en grad så det vil tage ca. 50 år før det er udvasket til selve bugten, forudsat at tilførslen stoppes.

Det er tidligere landbrug i området som gennem årene har udled store mængder forsfat og som nu ligger bundet i det jord og sandlag som udgør selve fredningen.

Kloakering.

Det er hensigten med kloakering at stoppe for fosfat udledningen til området, samt at undgå forurening med sygdoms fremkaldende bakterier fra humant spillevand.

Nogle områder skal rørlægges først fordi de ofte bliver oversømmet selv ved små kraftige rengskyld, særligt oppe ved Rørvig.

Derudover er der beretninger om at grundejere kan finde på at tømme deres septiktanke ud i den nærliggende år, dette bliver selvfølgelig politianmeldt, men det er svært at bevise, de skal tages mens de gør det.

Når turen kommer til os bliver den enkelte grundejer særskilt kontaktet af forsyningsselskabet, med henblik på en placering af tilslutning for stikledning. Det er muligt at den enkelte grundejer kan bestemme hvor tilslutningen skal være hvis det er teknisk muligt.

Nogle grundejerforeninger har fået laver et samlet tilbud på egne stikledninger, således at meter prisen på den enkelte grund kan laves billigere, ellers er de enkelte grundejer frit stillet med valg af entreprenør, skal være autoriseret kloakmester.

Broen.

Vi har igen i år udskiftet brædder på broen, vi var lidt usikre på om der kom nogle, men der gjorde der. Vi skal nok til næste år udskifte nogle af vangerne, Det er sikkert at gå på broen. Den har vist sig at være tæmmelig robust den modstod stormen Bodil, kun et enkelt bræt faldt af, til gængæld blev en del materiale skyllet af dæmningen op til broen.

Vi håber at der kommer flere til næste år, da udskiftning af vanger bliver lidt mere besværligt end bare at skifte brædder.

Kasseren:

Kasseren har haft lidt travlt med medlemslister, indsamling af e-mail, telefonnumre, automatisk betalingsservice, mm.

Velkommen til en række nye sommerhusejere som er kommet til i perioden, vi håber at i vil komme til vores generalforsamling lørdag d.23/8-2014.

I den kommende tid vil vi kigge nærmere på vores ordensreglement det er lidt forældet bla. Er det gamle kommune navn nævnt, samt flere andre ting som nok tåler et eftersyn, det arbejde gør bestyrelsen, således at, vi laver et udkast til bedømmelse hos grundejerne, hvorefter det er til godkendelse på næste generalforsamling.

Bestyrelsen.

Ved. Formand.

Ellinge strand grundejerforening.

Hans-Henrik Froulund.